Czech Cardiovascular Research and Innovation Day 2022

Zpět na seznam kongresů
Zhlédnout
01.12.2022

Jak efektivně diagnostikovat infarkt myokardu u starších pacientů?

Jak efektivně diagnostikovat infarkt myokardu u starších pacientů? Pan doktor Hrečko z vašeho pracoviště představil na Czech Cardiovascular Research and Innovation Days 2022…

prof.MUDr. Radek Pudil PhD.
I. Interní kardioangiologická klinika FN Hradec Králové

Plicní hypertenze – co je nového?

Plicní hypertenze je komplikované onemocnění se závažnou prognózou. Událo se letos něco, co by dalo pacientům s tímto onemocněním novou naději? Končí rok 2022, jsou na obzoru nějaké nové studie či nové léky, na které čekáte?

doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
Centrum pro plicní hypertenzi VFN II. interní klinika VFN a 1.LF UK

Zhlédnout
01.12.2022

Krevní tlak se má měřit v klidu, lze to na dálku pohlídat i u domácího měření

Ve své práci se zabýváte některými aspekty kvality měření krevního tlaku, konkrétně pak podceňovanou nutností provádět měření v klidu. Nabízíte řešení…

MUDr. Jan Peleška, CSc.
1. LF UK a FBMI UK

Zhlédnout
01.12.2022
Zhlédnout
01.12.2022

Kardioonkologická guidelines by si měl přečíst každý kardiolog

V letošním roce byla vydána vůbec první kardioonkologická guidelines. Jak je hodnotíte? Vybízejí tyto doporučené postupy k mezioborové spolupráci mezi kardiology a onkology?…

prof.MUDr. Radek Pudil PhD.
I. Interní kardioangiologická klinika FN Hradec Králové

Zhlédnout
29.11.2022

Nové biomarkery mohou optimalizovat stanovení diagnózy plicní embolie

Diagnostika plicní embolie dominantně spočívá na zobrazovacích metodách, avšak s mnoha limitacemi. Vy se tento algoritmus snažíte optimalizovat prostřednictvím některých nových biomarkerů. O co konkrétně jde?

MUDr. Jan Novák, Ph.D.
II. interní klinika, Fakultní Nemocnice u svaté Anny v Brně a MU Brno

Familiární hypercholesterolémie je velmi heterogenní onemocnění

Prezentoval jste studii, která se zabývala výskytem familiární hypercholesterolémie v obecné populaci a pak mezi nemocnými s AKS. Z jakých zdrojů jste vycházeli a s jakými výsledky jste tuto práci uzavřeli?…

Ing. Jaroslav Hubáček., CSc. DrSc.
IKEM

Zhlédnout
29.11.2022
Zhlédnout
29.11.2022

V okolnostech mimonemocniční zástavy oběhu jsou velké rozdíly mezi muži a ženami

Na konferenci CCRID jste prezentoval analýzu dalšího osudu nemocných po mimonemocniční zástavě oběhu podle pohlaví. Jsou zde nějaká genderová specifika? Čím si to odlišné stonání mužů a žen vysvětlujete?…

MUDr. Dan Rob
I. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Rossova operace je superiorní proti implantaci mechanické chlopně

Ve své analýze jste se zabýval porovnáním operace podle Rosse s implantací mechanické aortální chlopně, a to na celonárodní úrovni. Co z tohoto srovnání vyplývá?…

MUDr. Ján Gofus, Ph.D.
Kardiochirurgická klinika LF a FN Hradec Králové

Zhlédnout
29.11.2022
Zhlédnout
29.11.2022

Metforminu u pokročilého srdečního selhání se není nutné obávat – naopak

Metformin je molekulou známou přes půl století, vykazuje řadu pleiotropních účinků. Vy jste se zabývali jeho účinkem u diabetiků se srdečním selháním s redukovanou ejekční frakcí…

MUDr. Jan Beneš, Ph.D.
Klinika kardiologie IKEM

Jaterní funkce u nemocných po operaci pro fontanovskou cirkulaci se horší nezávisle na kardiálním nálezu

Ve své práci jste se zabývala hodnocením jaterních funkcí u nemocných po operaci pro fontanovskou cirkulaci. Jednalo se o mimořádně dlouhé sledování. Co z této vaší analýzy vyplývá? Koreluje vývoj jaterních funkcí s nálezem na srdci?…

MUDr. Denisa Jičínská
Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN v Motole

Zhlédnout
29.11.2022
Zhlédnout
28.11.2022

Z hlediska alergií není mezi třemi systémy pro uzávěr PFO rozdíl

Zabývala jste se porovnáním několika systémů pro okluzi PFO z hlediska výskytu alergií. Proč je toto téma důležité? Jaké jsou závěry této vaší práce?

MUDr. Aneta Dvořáková
Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce

Screening Fabryho nemoci má smysl – hlavně pro příbuzné probandů

Fabryho nemoc představuje vzácné střádavé metabolické onemocnění s dominantně kardiologickými projevy. Odhaduje se, že jím trpí jedno procento pacientů s hypertrofickou kardiomypatií. Do jaké míry má smysl v této populaci na Fabryho nemoc provádět screening? …

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
předseda České kardiologické společnosti

Zhlédnout
28.11.2022